מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 14/2/2018 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 08:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה ועד לשעת המדידה היומית.
בתאריך 14/12/18
 בשעה 8:00 בבוקר נמדדו 16 מ"מ גשם.

נמדד ע"י חוה עשת.


רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657