שבת שלום משי למברסקי

תרבות • כניסות

עמק מייבש חמוקיו

תלם מחבר לקיץ עוד תו

עץ משחיר וממתיק חרוביו

עץ פרא עץ של דום

בין עלעליו מבכיר פרי כתום

אילן מזמזם את שירת הדבש

יוגב עמל חבוש כובע של קש

פרח יושב אצלו על הדש

סתם כך כדי להטיב המרגש

חורש מושך ענן של אבק

מתנשא לגובה ניראה למרחק

קוצר כבר ערם ערמות

אך עדין עומדות בשדות

למתבן להיכנס מחכות

כקרונות בלי קטר

יוצרות דפוס נוף נהדר

שבירושלים נעשה בערב קריר

זה אומר שהסתיו באוויר

חצב קרקע מבקיע

כרוצה להגיד להודיע

שלמרות שהקיץ עוד שולט

יום חם רודף יום לוהט

הסתיו מתחיל לאותת

שולח  סימנים ואותות

ממש רגע לפני חודש הסליחות

שבת מגיעה עטופה אדרת מיזמור

עוטה לבוש של זהב ושל אור

אבנט רקוע נחושת עם פרח צחור

שולחת מסר שקט מסר מרגיע

אות שניגמר עוד שבוע מזיע

שבת שלם 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱