שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 14/1/2022 כניסות

מטע שקד במופע נהדר
רקפות מפארות הר
ניצני עץ מציצים בהיסוס
ענני רקיע בשעטת סוס
ציפורי יפות נוצה ציפרי שיר
בזמר אדיר
קרן שמש מבעד דמעות רקיע
ארץ מולדת מחכה למושיע
חורף על עצמו ברעם מודיע
טו בשבט בפתח עומד
חג לאילן עם חוגג
עים שתיל ביד ושיר לב
שיר תיקווה שמח עד כאב
חג של ליבלוב וצמיחה
התחלה שמבקשת ברכה
עץ מגיש זרי פריחה
עולה מין הבד
זמר ענוג ומיוחד
זמר שמח מהול בגעגוע
זמר רועש זמר רגוע
ופתאום הכול מובן וידוע
יש לנוע לנוע
ארץ נושאת תפילה חרישית
זמר בלי סוף או ראשית
חומץ לימון מתק אשכולית
שעולה מבין סלעי חוף
מתנפץ על הר יפה נוף
מתגלגל בעמק וגיא
זו ארצי בחיי
טועה ברחובות צרים
בוחן גבולות פותח צירים
שבת עים גל קור
עוטה גוונים של אפור
כטלית שבכסף רקומה
שיר הלל למפגש גשם ואדמה
שבת של חמין שבת ברוכה
תירוש חלה ויום מנוחה
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱