למסירה סנדלים משומשות במצב טוב. טווח מידות 24-28 בערך. מניחה בחוץ על המדרכה ליד הבית. משק ליבנה רח ההרחבה.... מי שמעוניין....

אנקר אמונה • כניסות

למסירה סנדלים משומשות במצב טוב. טווח מידות 24-28 בערך. מניחה בחוץ על המדרכה ליד הבית. משק ליבנה רח ההרחבה.... מי שמעוניין....

file 37420