שבת שלום משי למברסקי

תרבות • כניסות

שפררית נישאה על רוח
נסחפת עד עמיר אשוח
רחש נחל בקצה מטע תפוח
מנגינת קנה וסוף
עם חליל רועה כסוף
מנגינה מגביעת עוף
מתפתלת על עמק והרים
מתבסמת בריח הדרים
נרעדת במעברים צרים
ארץ מלאת לחני שירים
שתו שתו העדרים
כך עולות המנגינות
מכבישים שדות גינות
דומות מאוד אבל שונות
נאספו מגלות בת אלפים שנות
מלאות גוון וצבע
מחליפות עונה וטבע
מגיעות מארבעת הכנפות
על גב אומה מתעופפות
יש עולות ויש יורדות
זכות כטוהר המידות
יש שקטות ויש צורומות
יש כחולות ואדומות
בדרור ובתוך חומות
עץ גדול צילו הטיל
סתיו עליו החל מפיל
נושאי פנס ועשישית
נושאי תפילת לב חרישית
סליחת לב אומה מבקשת
אים שקטה ואים רועשת
מלאת תחינה וכוונה
לאור סהר לאור הלבנה
כך מאז ימיו של תרח הישיש
מלאה חורי כיס ואוצרות תרשיש
רוח ערב כבר בשדה שלף מרשרשת
עקבות יום האתמול מטשטשת
אוצרות שבוע שעבר מרוששת
באה בכול צבעי הקשת
יפת צבע וגווון
עוטה מיזמור אחד קטן
שבת מודיעה לשבוע שניגמר
זיכרון שנישכח ואחד כאוצר
עוטה טלית של רוך ועדנה
נעטפת בתפילות סוף שנה
ארוחת שישי כבר כמעט מוכנה
ידלרו נרות שבת נרות נשמה
יום מלא כוח ועוצמה
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱