אנו מודיעים בצער

ועד מקומי כפר יחזקאל • 4/5/2020 כניסות

בית כפר יחזקאל משתתף בצער ענבר ציונוב במות אביה נעמן צור ז"ל.
המשפחה יושבת שבעה בביתם במרחביה.
השבעה מתקיימת בהתאם להגבלות משרד הבריאות.
ניתן לנחם את ענבר בטלפון:
0525972992