אלעד זמיר בחופשה

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 6/10/2017 כניסות

אלעד זמיר מרכז ענף המים יוצא לחופשה מיום ראשון 8.10 עד יום חמישי 12.10.
יחליף את אלעד יוסי פישלר 0544408511.