סיכום ביניים עונת הגשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 5/3/2020 כניסות

בחודש פברואר 2020 ירדו 56 מ"מ גשם.
מתחילת עונת הגשמים ירדו 432 מ"מ. הגשמים עברו את הממוצע השנתי.
נמדד וסוכם ע"י חווה עשת
רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657