שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 28/2/2020 כניסות

עשבי הבר נשאו בגאון ראש
ניצן ראשון הנץ על כרם תירוש
רוח ברכת ארץ החלה ללחוש
ברכת  מטר מיורה עד מלקוש
ארץ זבת מים ודבש
ארץ שיש בה דמיון וממש
שלובים בה ישן וחדש
פרחים מיפי שדה וחורש
עצי ענק מעמקי שורש
שתלי שנה לצד עתיקי יום
כך עומדים כבר שנים במקום
רק הנוף מסביבם השתנה
בקצב שינוי פני המדינה
דרכים נסללות נכבשים שבלים
בשדה כלנית ובשדה שיבולים
לפלאי ארץ.מובילים
שבלי אש לצד שבלי עדר
שבילי תודעה משני תדר
שבילי עקלתון ושבילים ישרים
שבילי זמר שבילים ששרים
שבילי הר ועמק
שבילי גלוים וכמה יפי חמק
שבילים על מדים שבלים של חיים
שבילים של אבות שבילי הבנים
שבילים חדשים שבילים ישנים
שבילי רצינות ושבילי רוח שטות 
שבילים של אמת שבילים של עדות.
שבילי שפל שבילים של גאות
שבלי חובה ושבילי פדות
שבילי פרוד שבלי אחדות
לכול אדם שביל עים מהות
משתרך מינקות עד שיבה וכהות
לכול אחד שביל משלו
אים הולך לו בתלם או שלא
שר את שירת  חייו
לפעמים שמח לפעמים נעצב
כך מרוץ החים מחליף קוץ בחצב
להט חמה.מוחלף במטר
ושוב עולה השמש מעבר להר
שוקעת כול יום בתוך ים
כול יום מחדש שירת האדם
שבת מגיעה רכובה על קרן אור
עים ריח יסמין קימון ומור
טווה שביל בין קודש לחול
תפילת לב וזמר עתיק מטיבה מהול
יבורך התירוש תיבצע החלה
בזמר ענוג וזכות התפילה
שבת שלום🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱