מדוע הזמנה לפורים לילדים מופיע באנגלית

ברקין עודד • 5/3/2020 כניסות

מדוע הזמנה לפורים לילדים מופיע באנגלית