קבוצת כושר מבוגרים

בסין יותם • כניסות

ימי ראשון ורביעי
20:00-21:00

קבוצה מעורבת בכפר 19.10