פריסת שלום משי למברסקי

תרבות • 7/10/2017 כניסות

עבים מקשטים שמים

שדות משוועים למים

זה המצב בנתיים

בין הארץ לשמיים

בשדות הממטרות

מפארות נוף במיני צורות

על כירים הקדרות

לרגע לא מתקררות

חג נגמר מועד מתחיל

בשימחה ברון וגיל

חודש לגמרי לא רגיל

העמדנו סוכה הנחנו הסכך

חג אסיף נגילה ונשמח

עם שלדרכו הלך

ואת הים צלח

נדד שנים

זמנים שונים

ועוד אנו ממתינים

זה עידן ועידנים

לשקט כבר באמת מוכנים

שקט שירעיש באלפי מונים ירעיש בשופרות ופעמונים

סוכות פאר סוכות עבר

לעם שעל מסורתו שמר

מבורכים ארבעת המינים

יוגשו גם שקדים ותאנים

יבורכו הבנות והבנים

יש שברגע את עלמם קונים

עם עברי עם גאה

עם שלשלווה מחכה               

כול שנה בתפילה נפש פודה

כול שנה  מודה

על שיש ועל שאין

על הלא ועל הכן

על הרווח בינהם

על הקח ועל התן

לקבל קודש בסוכה

תוגש החלת שבת המתוקה

לידה יוגש תירוש

יברך וידרש

בקול גדול והנד ראש

שבת בחג אסוף

שבת שזיכרונות עטוף

טוב לנפש ולגוף

שבת שלום

מועדים לשימחה

שאו איחול ושאו ברכה

 

שי למרסקי