נסיעה ברחוב מנחם

מזכירות • 17/3/2020 כניסות

שלום לכולם.

אנו פונים לכל מגדלי העגלים העוברים ברחוב מנחם, אנא נסו להימנע ככל הניתן במעבר בכביש זה,

אנא השתמשו בדרך העוקפת הלבנה.

נסיעות אלו מהווה מטרד ורעש חזק בבתים.

תודה.