חג שמח משי למברסקי

תרבות • כניסות

רקיע זרוע ענן
ניר חום לנביטה מוכן
מקצה עמק מילל לו התן
אדמת קיץ מקבלת בשימחה וששון
פניו של יורה גשם ראשון
עלווה ירוקה תעלה השדמה
עטופה בתפילת יוגב לצמיחת הקמה
ברכת נביטת אוצר אדמה
והארץ תעטף באדרת
שבצבעי סתו וחורף מתהדרת
גווני נוף בעצמה מציירת
כול יום היא דומה אבל אחרת
פעם זרה ופעם מוכרת
חרש חרש דואה להקת שקנאים
מעל אחו ודיר בו טלה ושה פועים
גועה העגל ברפת ממול
אפרוחים מרעישים לול
אחרי קיץ ארוך הוציא ראש השבלול
למגע טיפה ראשונה
שבאה לבשר על פתיחת העונה
תאמר ברכה לבוא גשם ומטר
שיבוא בשפע גדול כנהר
גשם שופע גשם ברכה
שיביא לכנרת שימחה
חורף מבורך וגשום
שנה שלא יחסר לנו כלום
חג שמיני עצרת שימחת תורה
נחוג ונשמח במיזמור ושירה
את סיום המחזור ולהתחיל מהתחלה
נרים כפים נישא תפילה
שתביא השנה הקלה
שתעלה ארץ ליבלוב תתמלא הדר
יפרחו בה גם קוץ ודרדר
ונוסיף עוד מילה
תודה
על הארץ הזאת ועל יחודה
וכפי שנאמר הרי היא שעמדה
ולמרות חלוקי דעת שרדה
אדם צריך שידע
לאן הולך ומאיפה בא
ולחי העם הזה
לחייו שהוא כזה
שבת עם ריח תבשיל
סולל באויר דרך ושביל
בשקט מלא לחן וצליל
ניחוח מוכר אבל לא רגיל
מתפרס באויר מהנגב עד הגליל
זמר הלל בשימחה ובגיל
חג שמח 🍷🇮🇱🇮🇱