מדידת גשמים

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 1/3/2020 כניסות

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 8:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה. 
ביום ראשון 1.3.2020 נמדדו 17 ממ.
נמדד  על ידי חווה עשת.