שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 21/2/2020 כניסות

טרקטור חורש תלמי ערב ולילה
בארץ שאף פעם לא די לה
שמש שולחת אלומת אור
לעבר ים של שדות כמתוך מגדלור
אלומה צחורה ביום אפור
בארץ אהבתי השקד פורח
מטעים מלאי הוד הדר וריח
נוף הר טרשים קרח
עמק אצבעות ירוקות שולח
ממעלה גיבעה צחוק ילדים קולח
מעלה חיוך על שפתי עמל 
שישב לנוח למרגלות התל
זה שכל יום קצת דבש על פתו מורח
בחיוך רחב את יומו פותח
נהנה מיופי סהר זורח
מלהט שמש לא בורח
גבולות מידי פעם מותח
ביום מעונן רואה הפורח
נותן יותר מאשר לוקח
תפילת שלום לעולם שולח
חורש זורע כול יום מחדש
קוצר יום זהב יום חופן של קש
בזמר עליז משפר המרגש
ממשיך קדימה גם שמותש
עומד יציב גם ביום חלש
משירת התיקווה עודנו נרגש
ניצוץ קודש אל החול כבר פלש
שבת כבר בפתח ממש
מחברת ברכות ישן וחדש
רכובה על כנף רוח מלווה בענן
את דרכה מנקה גשם קטן
תפילת הלב של אישה ואיש
מיזמור הודיה של צעיר וקשיש
אורם של צמד נרות
קולן של מתק זמירות
תירוש וצמד חלות
סילסולן הענוג של תפילות
שבת שלום
🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱