שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 22/5/2020 כניסות

מסתיים שבוע בוער
העומר את ימיו סופר
יום אל אופק דוהר
על קשייו מנסה להתגבר
עומד לו אדם כשוער
עומד בשער גם כזקן וגם כנער
בימי שמחה ובימי צער
גם אם מלומד גם אם בער
גם מבולבל גם חד כתער
ועולה הבל מתוך אדמה
יוקדת ברקיע החמה
וצועקת בלי קול הדממה
מפואר לקראת קציר שדה קמה
והארץ רוחשת גועשת
גם אדישה וגם מתרגשת
בגדי חול ביום חג לובשת 
חצופה היא גם שמתביישת
ולא פעם לגשת חוששת.
למרחב האחר פולשת
מנפילות קטנות מתאוששת
מטילה ליום רשת
ללכוד תשובות היא מבקשת
באפרה בחיוך מתפלשת
בשלום בניה היא דורשת
מחפשת עוד תשובה ופשר
מחפשת היגיון וקשר
מנסה לבנות הגשר
בין הימין לבין השמאל
בין מחר לבין אתמול
בין קטן לבין גדול
בין הארץ לשמיים
בין מדבר לנחל מים
שבת מגיעה על זנב רוח
ריח דבש פלפל תפוח
עת לשבת עת לנוח  
שבת שלום 
🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱