שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 8/5/2020 כניסות

נחלי צפון שופעיי מים
גבי מדבר מרמים לחיים
תפילות זכות מצפת עד לירושלים
חוטמיות מפארות מרחב
ניריות הקמה מישרות קו
והכול כאילו בדרך אגב
מגשם מאוחר שדה נרטב
עץ עבות מטיפות מנער עליו
עץ עתיק ששנים שם ניצב
עומד כמנורה בעל שבעת הקנים
לכול העובר מסביר פנים
עץ רועש בדממה
שולח שורש ללב האדמה
נותן מחסה ממטר וחמה
לרגלי הר בקצה שדה קמה
יש אומרים שלידו רכב בר כוכבא
על כפיר שואג הוביל  צבא
ליד הר שמעיין ממנו נבע
שמעון בר יוחאי למד תורה
והכול לפי הסיפור שם קרה
מהר להר עבר לו האות
היום רק בתמונה אפשר מדורה לראות
נושא הנס נושא הדגל
מי ברכב מי ברגל
ארץ לטיול נפתחת
אומה שלמה תהיה אורחת
כי נמלאה הארץ ריח ותיפרתת
דלת נעולה אט נפתחת
בשדות ניקצרת שחת
שירת קציר אוויר פולחת
תבשלי כבר שבת ממלאים קלחת
יערך שולחן יפה סכום נאה צלחת
גביע תירוש זוג חלות
שיר אהבה ושיר המעלות
 צמד נרות על החלון
זמירות שבת יפות הטון
ממזגים טנור בס בריטון
צלילי כינור חליל אקורדיון
מנגנים זמר שבת שלא נגמר
זמר עליז ונוגה מימי העבר
שמציף את הלב כנהר
נושא תיקווה 
מביא שלוווה
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱