מה האפשרות להכנס לקניות בצרכניה למי שאין ברשותו עדין כפפות ו ...

גל גונן • 25/3/2020 כניסות

מה האפשרות להכנס לקניות בצרכניה למי שאין ברשותו עדין כפפות ומסכה?

האם ניתן לרכוש זאת בכפר?