מחר 2.9 בשעה 9:00 - שמיעת התנגדויות למיזמי טורבינות הרוח בבניין המועצה

איכות סביבה • כניסות