כיור ומים בגן ערן

מזכירות • 12/3/2020 כניסות

שלום לכולם.

לרווחת התושבים, הותקן היום כיור וברז מים בגן ערן.

אנא השתמשו במים בתבונה.

תודה