תגובה להודעה

ברקין עודד • כניסות

הלואי שהיתה עושה במרכז הכפר מה שאתה מבקש מהתושבים תעבור ותראה את פחי האשפה בתחנות אבל את זה לא רואים. במהירות שאתה נוסע