הנחיות מהמועצה 16.3.2020

ועד מקומי כפר יחזקאל • 16/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות 16