שבת שלום משי למברסקי

תרבות • כניסות

אותות שחר מבצבצים

כוכבים עוד מצמרות מציצים

פורצת לה שיירת הרצים

מי לבד מי כחבורה

כול צעד מלא לחן ושירה

רגע לפני שקרני חמה חום מפיצות

וברכות יום חדש למרחב פורצות

שיירה שכאילו מושכת את השמש

כול צעד מטשטש עקבות אמש

נוטפי זיעה עוטי חיוך של אושר

כה לחי לשומרי הכושר

בוקר חדש פורח לאוויר

יום חדש מתחיל להאיר

מלוא שמים כדורים פורחים

מנקדים רקיע כשדה פרחים

משמעי קול כנשיפת דרקון

עולים אחד אחד בגאון

ציפורים ללא כנפים ונוצות

בלונים רושפי אש וניצוצות

רכבת העמק קדימה שועטת

עם שדות ושנים מפלרטטת

יום מתחיל להישפך לתוך עמלו

מכול עבר נשמע כבר קולו

זימרת יום בונה לעצמה מנגינה

מוגשת ליממה החדשה כמתנה

שיר שמתחיל כפלג ומתגבר  כנהר

אוסף זיכרונות לתיבת האוצר

יום שעטוף בתקווה ואהבת חינם

הלב הרי מכוון לשם

וגם אם הראש לעיתים מפריע

הלב אותו היום מרגיע

יום שזורע זרעים של שימחה

מזבל ברכות עם דשן ברכה

ארץ שאהבה ורעות סוד כוחה

והרי נאמר זו שנהנית היא זו שטרחה

לקבל פני שבת

בנרות ברכת אם ובת

לבצוע חלה לקדש התירוש

רק מי שמקיים יכול הוא לדרוש

שבת שלום

🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱