תודה לבני ובנות המצווה והוריהם

ועד מקומי כפר יחזקאל • 29/4/2020 כניסות

וכמובן, תודה גם לבני ובנות המצווה והוריהם על קיום הטקס המצומצם ומשמר הכבוד ליד האנדרטה.
תודה.
ועד מקומי וועד האגודה