שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 15/5/2020 כניסות

רוח מלחששת שרב
רוח מזרח פוגשת  רוח מערב
ארצי יופיך מה רב
בשדה יוחלף עוד קו
מצח מזיעה נרטב
קיץ שולח אצבעותיו
אצבעות צורבות מרחב
פר שואג מנהל קרב
מצליף בזבובים במלוא זנב
עדר שלם מעולף מעלה גירה
 בשקט עייף מוסיף תו לשירה
שיר של ארץ שיר של חום
התמלא פריחה עץ הדום
שחר מכחיל וערב כתום
בינהם מזדחל לו היום
את הנוף ממלא הצהוב
לתוך שבוע שאת חותמו יצרוב
כאילו מהחורף יש לו חוב
ננסה רגעי חסד וצל לגנוב
מהלהט שהשבוע לא יעזוב
ברז בגן מזמין בטיפטוף
ירגזי שזקוק לליטוף
מלהט אבני בזלת וטוף
לציפורים אין כוח לעוף
צופיות יונקות צוף
משיחי  צבר עים קוץ שלוף
איכר עים פרצוף שזוף
יטעם מאבטיח קר וקלוף
להקל על חום שמכביד על הגוף
ובנתיים  צהרים
חמה במרכז שמים
נא להגביר שתיית מים
עוד רגע ייונף התירוש לחים
קדרת השבת תוגש רוחשת
תפילת נרות תהיה נילחשת
תפילה לבריאות ושימחה 
תפילה לשלום והצלחה
תפילת הלל לגיבורים
תיפלת כול ישראל חברים
תקושט התפליה בשיר לשבת
שנכנסת לה  לאט לאט
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱