בהמשך לסיור "שיתוף המועצה"

עדכוני ועד מקומי • 16/5/2022 כניסות

ואין טוב ממראה עיניים: מבקשים לשתף אתכם במעט מהנעשה במועצה.

מצורף קישור להרשמה.

https://www.hagilboa.org.il/news/436/