מועצה אזורית גלבוע

תורתנו ואמונתנו וכיצד אנו חיים את חיינו בחלקת האלוהים היקרה לנו/  אנא להפיץ בכל כלי התקשורת המקומיים בישוב. תודה מראש
תורתנו ואמונתנו וכיצד אנו חיים את חיינו בחלקת האלוהים היקרה לנו/ אנא להפיץ בכל כלי התקשורת המקומיים בישוב. תודה מראש