דירה לאורחים

רחל פרנסי • כניסות

ב"ה

שלום!

עדיין חסרות לנו כמה דירות

עם ילדים, או בלי.
בבקשה:

אם אתם נוסעים לשבת הקרובה ט"ז אב (17 לאוגוסט)- שבת נחמו, ואתחנן, 
או לשבת שאחריה  כ"ג אב (24 לאוגוסט)- פרשת עקב

ורוצים להרויח מצוה באותה הזדמנות - אנא צרו קשר!

 

תודה רבה!!!!

משפחת פרנסי

054-4534426