הקפצת ההודעות באפליקציה

להקפצת כל הודעה חדשה באפליקציה למסך הראשי - יש לבצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על כפתור התפריט

2. לחץ על Settings

3. לחץ על Notifications and Sounds

4. לחץ על Popup Notifications

5. בחר באפשרות Always show popup

summday_4683187468summday_8893384451summday_2343252122summday_2844467759