כיצד נספרות הכניסות לכל ידיעה?

כניסה לידיעה נספרת בכניסה לעמוד הידיעה באתר.

במקרה בו נשלחת לתושבים הודעה כאימייל מיידי, נספרת כניסה בעצם פתיחת האימייל על ידי התושב.

בדרך כלל, הודעות קצרות מוצגות במלואן בסיכום היומי, ואז לתושב אין צורך בלחיצה על הקישור "להמשך הידיעה". במקרה זה נראה שאין כניסות לידיעה, כאשר בפועל הידיעה נקראה על ידי התושבים מתוך הסיכום היומי.