נגישות - אמצעי הנגשה לבעלי מוגבלויות בגלישה

אתר קהילתי מחוייב להיות מונגש לגולשים שיש להם מוגבלויות בגלישה. הסרטון הבא מציג את האמצעים הללו במערכת סאמדיי: