מדיניות פרטיות - GDPR

מבוא

סאמדיי מחוייבת לרגולציה הכללית להגנת המידע, המכונה בשם GDPR. מטרת הרגולציה היא לשמור על פרטיות המשתמש ולהגן על המידע הפרטי שלו מפני חשיפה לא מאושרת לצד שלישי.

עמוד זה מציג את התאמות סאמדיי להנחיות ה- GDPR.

רישום לחשבון כלשהו במערכת סאמדיי מהווה הסכמה לתנאים המוצגים בעמוד זה.

יצירת קשר בכל הקשור בפרטיות המשתמש

המשתמש מוזמן ליצור איתנו קשר, באמצעות הטופס שבקישור זה.

מושגים

 • סאמדיי: "סאמדיי", "אנחנו", "מערכת".
 • לקוח: לקוח של סאמדיי - בדרך כלל יהיה זה קיבוץ, מושב או יישוב קהילתי.
 • משתמש: אדם הנרשם לחשבון הלקוח - בדרך כלל יהיה זה תושב.

פרטיות בשלב התכנון

מערכת סאמדיי תוכננה מלכתחילה להגן על פרטיות המידע הקיים בה, ולמנוע ככל האפשר אפשרות של פריצה לשרתיה.

הודעה על פריצה למערכת

במידה ותאובחן פריצה למערכת, שגרמה לאיסוף מידע פרטי על ידי גורם זר, מחוייבת סאמדיי להודיע על כך ללקוחות ולמשתמשים בתוך 72 שעות.

מידע פרטי קבוע של המשתמש

משתמש סאמדיי נדרש בטופס הרישום לספק מידע אישי, הנשמר במערכת. מדובר בחלק או כל הפרטים הבאים: שם, אימייל, טלפון נייד, טלפון בבית, תאריך לידה ושדה נוסף על פי הגדרת הלקוח.

בנוסף לכך יכול המשתמש לסנן את רשימת הערוצים שאליהם הוא רשום. גם מידע זה נשמר במערכת.

הצגת פרטי המשתמש בדף הקשר היישובי

השם ומספר הטלפון הנייד של המשתמש מוצגים כברירת מחדש בדף הקשר היישובי. יש למשתמש האפשרות לבחור שלא להציג את מספר הטלפון הנייד בדף הקשר היישובי, באמצעות כניסה לפרופיל האישי.

מידע פרטי זמני שנאסף על המשתמש

לשם הצגת סטטיסטיקת פתיחת הידיעות הנשלחות לתושב באימייל, מתעדת סאמדיי את פעולות המשתמש הבאות:

 • פתיחת סיכום הודעות יומי
 • הקלקה על קישור ידיעה בסיכום ההודעות היומי
 • פתיחת ידיעה שהופצה באופן מיידי

מידע זה נשמר בשרתי סאמדיי למשך כחודש ימים. לאחר מכן נמחק המידע באופן אוטומטי.

הזכות לצפות במידע הפרטי שנאסף

המשתמש יכול בכל עת לעדכן את פרטיו האישיים במערכת, ואת רשימת הערוצים שאליה הוא רשום - ועל ידי כך לצפות במידע זה.

משתמש שירצה לצפות באינדיקציות לפתיחת הודעות האימייל שקרא, מוזמן לפנות אלינו, ויקבל את רשימת ההודעות המלאה.

הזכות להשכח - מחיקה מהמערכת

בכל עת יכול המשתמש למחוק עצמו מחשבון במערכת סאמדיי, ועל ידי כך למחוק את כל פרטיו האישיים מאותו חשבון.

המחיקה מתבצעת על ידי לחיצה על הקישור "לחץ להסרה מרשימת התפוצה", הקיים בסיכום ההודעות היומי, או באפליקציה, בלחיצה על הכפתור "הגדרות", ואז על הכפתור "מחק אותי מן המערכת".

בנוסף לכך ניתן תמיד לפנות אלינו בבקשה למחיקה מהמערכת.

מי רשאי לצפות במידע הפרטי של המשתמש?

מאחר והמידע מסופק על ידי המשתמש ללקוח שלנו, רשאי הלקוח ורשאית סאמדיי לצפות בפרטי המשתמש. עם זאת סאמדיי אינה מוכרת, מעבירה או חולקת את המידע הפרטי של המשתמשים עם כל גוף שהוא.

חשיפה של מידע אישי של משתמש ללא הסכמתו מראש תעשה רק כאשר נדרש לכך על פי חוק או נאלץ לעשות בכך שימוש על מנת להגן על עצמנו מבחינה משפטית.

מי רשאי לשלוח הודעות למשתמש?

המשתמש יקבל הודעות באמצעות מערכת סאמדיי, מטעם הגורמים הבאים:

 1. הודעות שהועלו אל חשבון הלקוח שאליו רשום המשתמש, ואשר נועדו להפצה למשתמשים.
 2. הודעות מטעם הלקוח ו/או המועצה האזורית.
 3. הודעות מטעם משתמש אחר באותו חשבון לקוח.
 4. הודעות מטעם סאמדיי הקשורות לשימוש במערכת.

מחוייבות הלקוח למשתמש

לקוחותינו מתבקשים לחתום על חוזה, בו הם מתחייבים לוודא כי כל נמען הנוסף לרשימת הנמענים במערכת, אישר בפניו את הסכמתו לקבלת הודעות והצגת פרטיו בדף הקשר היישובי.

הפרה של תנאי זה מהווה הפרה יסודית של החוזה.

השימוש בעוגיות

"עוגיה" היא פריט מידע שאתר שומר בדפדפן המשתמש.

סאמדי עושה שימוש מוגבל בעוגיות ואינה שומרת באמצעותם מידע פרטי של הלקוח.

אם למרות זאת תרצה להמנע מעוגיות, תוכל להגדיר את הדפדפן שלך כך שלא ישמור עוגיות. לחילופין תוכל שלא לבצע את הפעולות המתוארות להלן:

כאשר משתמש מבקש גישה למידע מסווג עליו להזדהות כמשתמש בחשבון הלקוח. על מנת שלא ייאלץ להזדהות בכל פעם מחדש, שומרת סאמדיי בעוגיה קוד ייחודי לאותו משתמש.

עוגיה נוספת נוצרת כאשר משתמש מבקש לצפות באתר בתצוגת נגישות קונטרסטית, המתאימה לכבדי ראיה.

התחייבות לשימוש הוגן במערכת

 1. המשתמש מתחייב שלא לפרסם במערכת אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק (לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פגיעה בזכויות קניין רוחני וכדומה).
 2. סאמדיי והלקוח רשאים למחוק תכנים על פי שיקול דעתם, ללא התראה מוקדמת וללא יידוע לאחר מעשה.
 3. סאמדיי והלקוח לא יישאו בכל אחריות ביחס לתכנים שהעלה המשתמש ולכל נזק שיגרם עקב הפרסום.
 4. מערכת סאמדיי משרתת ציבור גדול של תושבים, ומשום כך מומלץ שלא להעלות אליה מידע מסווג. סאמדיי תוכננה להיות מוגנת מפריצות, אך כידוע, אין מערכת שהינה מוגנת לחלוטין.
 5. המשתמש מתחייב שלא לשלוח הודעות ספאם - לא כהודעה ציבורית באתר ולא לתושבים אחרים.
 6. סאמדיי עשויה לכלול קישורים לאתרי צד גימל, כגון אתרי סליקה. אתרים אלו אינם בבעלות סאמדיי והיא לא תשא בכל אחריות הקשורה בהם: תוכן, רמת אבטחה ורמת שירות.

קבלת תנאי השימוש

אנו מניחים שכל משתמשי סאמדיי קראו בזהירות מסמך זה טרם רישומם לאחד מחשבונות לקוחותינו. כל הסכמה הינה וולונטרית לחלוטין. אם אדם אינו מסכים לתוכן מדיניות פרטיות זו, עליו להימנע מרישום למערכת.

אנו שומרים את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות כפי שיידרש.