מדוע ווטסאפ ואימייל אינם נותנים מענה לתקשורת יישובית