צוות הבטחון - מענה תקשורתי בזמן חירום

סאמדיי פיתחה אוסף של כלים המיועדים לשעת חירום.

חלק מהכלים הללו פועלים גם כאשר נופלת רשת האינטרנט, על מנת שימשיך להתקיים הקשר בין הצח"י והתושבים.

  1. דוח מצב בזמן אמת - קבלת תמונת מצב עדכנית של התושבים
  2. לחצן מצוקה - התושב קורא לעזרה אל צוות הבטחון
  3. קו חירום טלפוני - התושב קורא לעזרה באמצעות הטלפון (גם טלפון קווי)
  4. הודעות סמס יוצאות - רכז הבטחון מעדכן את התושבים בזמן אמת
  5. הודעות סמס נכנסות - התושב מחזיר תשובה לרכזי הבטחון
  6. ניהול צוות הבטחון מתוך האפליקציה

דוח מצב בזמן אמת

לחצן מצוקה

התושב לוחץ על לחצן המצוקה ובכך נשלחת קריאה לעזרה אל חברי צוות הבטחון. האפליקציה עוברת למצב צ'ט קבוצתי. תיעוד השיחות נשמר במערכת.

עוד פרטים בסרטון הקצר הבא:

קו חירום טלפוני

התושב מתקשר אל קו החירום ומשאיר הודעה.

לאחר מכן מצלצלים מכשירי הטלפון של חברי צוות הבטחון. כשהם עונים לשיחה הם שומעים את ההודעה שהשאיר התושב.

במקביל נשלחת אליהם הודעת טקסט (באפליקציה וסמס) עם פרטי התושב ועם קישור לקובץ ההקלטה שהשאיר.

לחילופין - יכול קו החירום לשמש את מנהלי צוות הבטחון בלבד, לשם הקפצת הצוות.

תקשורת דו כיוונית בסמס

מנהל צוות הבטחון שולח הודעת סמס למספר מיוחד של סאמדיי.

מערכת סאמדיי מאמתת את זהותו על פי המספר ממנו נשלחה ההודעה, ומפיצה את הודעתו בסמס אל כלל התושבים.

התושב רואה את ההודעה כאילו נשלחה ממספר הטלפון של מנהל הצוות, ויכול להשיב לו בהודעת סמס חוזרת.

ניהול צוות הבטחון מתוך האפליקציה