עריכת הודעה באתר הקהילתי

לעתים אנו נדרשים לבצע תיקונים בהודעה קיימת באתר הקהילתי, אם בכדי לתקן שגיאת כתיב ואם בכדי לעדכן פרטים שהשתנו.

מערכת סאמדיי מאפשרת למנהל האתר לערוך ידיעה, על פי המתואר בסרטון הבא:

קישור למספר טלפון

קישור למספר טלפון מתבצע כמתואר בתמונת המסך הבאה:

הוספת קטע טקסט באנגלית

ניתן ליישר טקסט לשמאל, אך הדבר אינו מספיק כאשר מדובר בטקסט אנגלי. יש ללחוץ גם על כפתור ה- ¶ שבעורך.

הדבר מודגם בתמונת המסך הבאה: