כיצד להציג מידע קבוע בעמוד הבית

מערכי הדרכה • 31/7/2014 כניסות

ניתן להציג הודעה באופן קבוע בעמוד הבית. ההודעה תוצג בחלקו השמאלי של העמוד.

לשם כך יש לגשת לעמוד הידיעה וללחוץ על הקישור המתאים, הנמצא בסוף העמוד.