כיצד להציג מידע קבוע בעמוד הערוץ

מערכי הדרכה • 8/8/2014 כניסות

כל הודעה בערוץ ניתן להציג בחלקו השמאלי של העמוד, באופן קבוע.

לשם כך יש לגשת אל עמוד ההודעה וללחוץ על הקישור המתאים בסוף ההודעה.