אודות שאלות ותשובות

מדור זה מרכז שאלות שנשאלו על ידי מנהלים, עורכים ותושבים.

האם ניתן לאשר הודעות לפני הופעתן באתר?
האם ניתן לאשר הודעות לפני הופעתן באתר?

כיצד נספרות הכניסות לכל ידיעה?
כיצד נספרות הכניסות לכל ידיעה?

מהם אמצעי הנגישות באתרי סאמדיי?
מהם אמצעי הנגישות באתרי סאמדיי?

האם לא כדאי לוותר על ערוצי מידע ציבוריים, מפאת חשש להודעות פוגעות ומעליבות?
האם לא כדאי לוותר על ערוצי מידע ציבוריים, מפאת חשש להודעות פוגעות ומעליבות?

האם אפשר להכניס שני מספרי טלפון שונים על אותה כתובת אימייל?
האם אפשר להכניס שני מספרי טלפון שונים על אותה כתובת אימייל?