מודול "אנשי קשר ודיווח תקלות"

הדרכה • 5/5/2018 כניסות

מודול "אנשי קשר ודיווח תקלות" מקל על התושב את התקשורת עם אנשים ו/או נושאים מסויימים ביישוב.

המודול שודרג לאחרונה, ונוספה לו האפשרות ליצור דיון באימייל, בין מי שיזם את הקריאה לבין הקבוצה המקושרת לאותו הנושא.

כדוגמא נתאר מצב, שבו יוצרים באתר כפתור "דיווח תקלות" המקושר אל קבוצת האנשים האחראית לטיפול בתקלות.

בלחיצה על הכפתור יכול התושב לערוך ולשלוח דיווח תקלה אל אותה הקבוצה.

הדיווח יגיע לקבוצה באימייל (וגם באפליקציה), יחד עם כפתורי "שלח תשובה" ו- "סגור קריאה זו", כמתואר בתמונת המסך הבאה:

באמצעות הכפתור "שלח תשובה" יכול כל אחד מהנמענים לשלוח הודעה. ההודעה תופץ אל כל חברי הקבוצה יחד עם התושב שיזם את הקריאה. כך נוצר דיון בנושא, עד לסיום הטיפול בבעיה.

מסך הניהול "אנשי קשר ודיווח תקלות" מאפשר בקרה על כל הדיווחים שהתקבלו.

באותו האופן אפשר ליצור כפתור "יצירת קשר עם המזכירות" או כפתור לכל נושא שתרצו.