עדכוני פיתוח

אוסף עדכונים 2/7/20172/7/2017
אוסף עדכונים 2/7/2017

חדש: קו תמיכה המיועד לתושבים11/6/2017
חדש: קו תמיכה המיועד לתושבים

מה לעשות כאשר תושב אומר שהוא לא מקבל הודעות מן האתר?11/6/2017
מה לעשות כאשר תושב אומר שהוא לא מקבל הודעות מן האתר?

מודול חדש - עיצוב האתר11/6/2017
מודול חדש - עיצוב האתר

שינוי בהפצת הודעות מיידיות11/6/2017
שינוי בהפצת הודעות מיידיות

עדכון שדרוגים במערכת סאמדיי11/6/2017
עדכון שדרוגים במערכת סאמדיי