שינוי גודל פונט

ארכיון • 26/7/2017 כניסות

לחץ על כפתור התפריט, ואז על Settings. ייפתח בפניך תפריט, ובו האפשרות Messages Text Size: