מודול חדש - עיצוב האתר

ארכיון • 11/6/2017 כניסות

כעת אתם יכולים להשפיע על עיצוב האתר באמצעות המודול המתואר בסרטון הבא:

http://www.summday.co.il/help/designmodule