עריכת הודעה

מנהל ערוץ • 3/6/2017 כניסות

לעתים אנו נדרשים לבצע תיקונים בהודעה קיימת באתר, אם בכדי לתקן שגיאת כתיב ואם בכדי לעדכן פרטים שהשתנו.

מערכת סאמדיי מאפשרת למנהל האתר לערוך ידיעה, על פי המתואר בסרטון הבא: