עריכת הודעה באתר הקהילתי

לעתים אנו נדרשים לבצע תיקונים בהודעה קיימת באתר הקהילתי, אם בכדי לתקן שגיאת כתיב ואם בכדי לעדכן פרטים שהשתנו.

מערכת סאמדיי מאפשרת למנהל האתר לערוך ידיעה, על פי המתואר בסרטון הבא: