נוספה האפשרות להגדיר מפקחי-ערוץ

ארכיון • 23/8/2017 כניסות

באופן כללי: הודעה המועלית לערוץ שלא במצב "מנהל", מאושרת להפצה באופן אוטומטי, בחלוף פרק זמן מסויים (שמוגדר על ידי מנהל האתר).

נוצר מצב באחד היישובים, שבו מספר בני נוער הוגדרו כמנהלי הערוץ "נוער". למרות שהם רשאים להעלות הודעות באופן עצמאי, קיים הצורך לפקח על כל הודעה שלהם.

על כן הוספנו את האפשרות להגדיר ערוץ שיש בו מפקח/ים. המפקחים מקבלים עותק מכל הודעה חדשה בערוץ - עותק שיש בו כפתור "אשר להפצה".

❗️ עד אשר לא יילחץ הכפתור "אשר להפצה", ההודעה לא תופץ לתושבים.

למפקח יש גם היכולת לערוך את ההודעה לפני אישורה להפצה, או למחוק אותה.