חינוך בלתי פורמלי

חינוך בלתי פורמלי

נושא פעילות שבועי | חינוך בלתי פורמלי כיתות אנושא פעילות שבועי | חינוך בלתי פורמלי כיתות א'-ו'

עדכון שבועי -הורי כיתות אעדכון שבועי -הורי כיתות א'-ו' | אירועי הסביבה וט"ו בשבט

הצגה סביבתית הערב ב17:30 במועדון | גילאי 3-7הצגה סביבתית הערב ב17:30 במועדון | גילאי 3-7

תזכורת אוהבת ~ מפגשים עם מרינה ילדי כיתות אתזכורת אוהבת ~ מפגשים עם מרינה ילדי כיתות א'-ו'

מפגש עם מרינה כיתות אמפגש עם מרינה כיתות א'-ג' ♡

mdrujnin@gmail.com