חינוך בלתי פורמלי

חינוך בלתי פורמלי

סיכום שבועי + מפגשים עם מרינה לשבוע 12/3-18-3 ( לא יתקיימו לשבוע זה )10/3/2017
סיכום שבועי + מפגשים עם מרינה לשבוע 12/3-18-3 ( לא יתקיימו לשבוע זה )

mdrujnin@gmail.com