הודעה חדשה

מכתב לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט

קבצים מצורפים:

לוח עבודה בחופשות עם לוגו

מכתבלהורים עם לוגו

תושבים יקרים,
לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ט, מצורף מכתב מטעם הוועד המקומי, ועדת חינוך ורכזת החינוך לגיל הרך.
 בנוסף לשימושכם לוח החופשות ושעות פעילות המסגרות שמפעיל המושב בימי החופש.רשימת שמירה

קבצים מצורפים:

שמירה לאתר

רשימת השמירה עד סוף השנה לכל השומרים , כמו כן ניתן לראות אותה גם כלוח שנה, שמתעדכן לפי הצורך

תמונות אחרונות

הודעה מטעם מנהלת הבחירות בדבר קביעת סוג ניהול הישוב
הודעה מטעם מנהלת הבחירות בדבר קביעת סוג ניהול הישוב