תודה רבה לעידן שליח הועדים על תשומת הלב שהענקתם לנו, מי יתן ...

שפיגלר אברמיק • 3/4/2020 כניסות

תודה רבה לעידן שליח הועדים על תשומת הלב שהענקתם לנו, מי יתן והאירוע הזה יסתיים במהרה ונשיק כוסיות יין במעמד אירוע מלכד ומשמח של הישוב, ונוקיר את אלה שהקדישו מזמנם לציבור ע״ח זמן משפחותיהם.