הודעות דחופות - ועד מקומי

תזכורת חשובה - החלפת מכולות הפסולת בפינת המיחזור*
תזכורת חשובה - החלפת מכולות הפסולת בפינת המיחזור*