התנגדות למתן היתר בניה לסככות המיועדות למפטמות נחלה 35

ועד מקומי • 5/4/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב התנגדות למועצה בנית מפטמות בנחלה 35 שרונה

מצורף בזאת מכתב ועד מקומי שרונה בנושא לעיל.
פרסום לציבור בקשה להיתר בניה 20190114